ILO PALVELLA!

Apteekissa työskentelevät apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat osa terveydenhuollon henkilöstöä. Ammatillinen tieto ja osaaminen on kaiken toiminnan perusta ja sopusoinnussa sekä farmasian että muun terveydenhuollon tavoitteiden kanssa.

 

Jaana Smal, apteekkari
Jaana Smal aloitti Kouvolan Ykkösapteekin apteekkarina 7.3.2012. Tätä ennen hän on toiminut mm. Voikkaan apteekin apteekkarina.
  Kouvolankatu 9, 45100 Kouvola
  (05) 864 4400
  jaana.smal@apteekit.net

 

Tuija Rinkinen, proviisori
Tuija Rinkinen vastaa Kouvolan Ykkösapteekissa uusien työntekijöiden rekrytoinnista, perehdyttämisestä ja työnohjauksesta. Hän toimii myös farmasian oppilaiden vastuuhenkilönä, ohjaa opiskelijoita harjoittelussa suoritettavissa tehtävissä ja opastaa soveltamaan opittua teoriaa käytäntöön.
Kouvolankatu 9, 45100 Kouvola
  (05) 864 4400
  tuija.rinkinen@apteekit.net